Als bestuur van de vereniging stellen wij ons bescheiden op. De vereniging is namelijk van de leden. Als bestuur zorg je ervoor dat de vereniging voldoet aan haar sportieve en financiële verplichtingen en zien wij erop toe dat de club doet waar het voor in het leven is geroepen: het verenigen van mensen. Sturen op hoofdlijnen noemen wij dat. De leden zijn er verantwoordelijk voor dat er een bloeiende verenigingscultuur bestaat, waarin zij veel activiteiten organiseren en als vrijwilliger hun steentje bijdragen. Daarbij leggen wij verantwoordelijkheden zo diep mogelijk in de vereniging neer en bieden wij ruimte voor initiatieven.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Richard Bon – Voorzitter
voorzitter@fcdauwendaele.nl
Tel: 06 – 52 40 37 09

Tineke Fonse – Secretaris
secretaris@fcdauwendaele.nl
Tel: 06 – 12 25 47 69

Jan Willem van Vooren – Penningmeester
penningmeester@fcdauwendaele.nl
Tel: 06 – 24 23 06 70

Gerrie van Wijngaarden – Beheer accommodatie
Tel: 06 – 15 40 09 37

Edwin Leonhart – Jeugdzaken
info@fcdauwendaele.nl
Tel: 06 – 51 26 58 10

Maikel Catsman – Senioren
Tel: 06 – 15 90 97 28

Gert-Jan van Leiden – Jeugdtrainers
Tel: 06 – 11 92 05 29


 

Statuten
FC Dauwendaele

Huishoudelijk reglement
FC Dauwendaele

Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines
FC Dauwendaele

Privacy Beleid
FC Dauwendaele

Beleidsplan 2020 – 2024
FC Dauwendaele


 

Wedstrijdzaken
Ko Noordhoek
– Wedstrijdsecretaris Senioren
konoordhoek@gmail.com
Tel: 06 – 39 61 83 50

Niels Noordhoek – Wedstrijdsecretaris Jeugd
cpnoordhoek@gmail.com
Tel: 06 – 14 79 14 28

Ledenadministratie FC Dauwendaele
Rolf Huberts

Webmaster fcauwendaele.nl & Social media
Marjolijn Noordijk
Tel: 06 – 48 77 28 12