Als bestuur van de vereniging stellen wij ons bescheiden op. De vereniging is namelijk van de leden. Als bestuur zorg je ervoor dat de vereniging voldoet aan haar sportieve en financiële verplichtingen en zien wij erop toe dat de club doet waar het voor in het leven is geroepen: het verenigen van mensen. Sturen op hoofdlijnen noemen wij dat. De leden zijn er verantwoordelijk voor dat er een bloeiende verenigingscultuur bestaat, waarin zij veel activiteiten organiseren en als vrijwilliger hun steentje bijdragen. Daarbij leggen wij verantwoordelijkheden zo diep mogelijk in de vereniging neer en bieden wij ruimte voor initiatieven.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Richard Bon – Voorzitter
voorzitter@fcdauwendaele.nl
Tel: 06 – 52 40 37 09

Tineke Fonse – Secretaris
secretaris@fcdauwendaele.nl
Tel: 06 – 12 25 47 69

Jan Willem van Vooren – Penningmeester
penningmeester@fcdauwendaele.nl
Tel: 06 – 24 23 06 70

Gerrie van Wijngaarden – Beheer accommodatie
Tel: 06 – 15 40 09 37

Niels Noordhoek – Wedstrijdsecretaris Jeugd
cpnoordhoek@gmail.com
Tel: 06 – 14 79 14 28

Ko Noordhoek – Wedstrijdsecretaris Senioren
konoordhoek@gmail.com
Tel: 06 – 39 61 83 50

Edwin Leonhart – Jeugdzaken
Tel: 06 – 51 26 58 10

Maikel Catsman – Senioren
Tel: 06 – 15 90 97 28

Interim Jeugdbestuur
Aanspreekpunt Jeugdtrainers (Gert-Jan van Leiden) Tel: 06 – 11 92 05 29

Aanspreekpunt Ouders Jeugdleden (Edwin Leonhart) Tel: 06 – 51 26 58 10


 

Statuten
FC Dauwendaele

Huishoudelijk reglement
FC Dauwendaele

Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines
FC Dauwendaele

Privacy Beleid
FC Dauwendaele

Beleidsplan 2020 – 2024
FC Dauwendaele


 

Ledenadministratie FC Dauwendaele
Rolf Huberts

Webmaster FC Dauwendaele & Social media
Marjolijn Noordijk
Tel: 06 – 48 77 28 12