Als bestuur van de vereniging stellen wij ons bescheiden op. De vereniging is namelijk van de leden. Als bestuur zorg je ervoor dat de vereniging voldoet aan haar sportieve en financiële verplichtingen en zien wij erop toe dat de club doet waar het voor in het leven is geroepen: het verenigen van mensen. Sturen op hoofdlijnen noemen wij dat. De leden zijn er verantwoordelijk voor dat er een bloeiende verenigingscultuur bestaat, waarin zij veel activiteiten organiseren en als vrijwilliger hun steentje bijdragen. Daarbij leggen wij verantwoordelijkheden zo diep mogelijk in de vereniging neer en bieden wij ruimte voor initiatieven.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Finus Kuijs – Voorzitter
voorzitter@fcdauwendaele.nl
Tel: 06 – 48 14 40 45

Karin Zieverink – Secretaris / Inkoop
secretaris@fcdauwendaele.nl
Tel: 06 – 51 75 08 14

Paul de Nooijer – Secretaris / Onderhoud
secretaris@fcdauwendaele.nl
Tel: 06 – 51 54 91 08

Hanno Kant – Penningmeester
penningmeester@fcdauwendaele.nl
Tel: 06 – 81 17 54 07

Gerrie van Wijngaarden – Beheer accommodatie
Tel: 06 – 15 40 09 37

Ramon Dahoe – Jeugd
Tel: 06 – 83 65 20 51

Jordy Stokkerman – Senioren
Tel: 06 – 24 12 43 42

Statuten FC Dauwendaele

Huishoudelijk reglement FC Dauwendaele

Privacy Beleid FC Dauwendaele

Ledenadministratie FC Dauwendaele