Lidmaatschap
Het lidmaatschap gaat in op het moment dat de aanmelding is omgezet in een inschrijving en duurt tot het einde van het seizoen. Een seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni van elk jaar. Het lidmaatschap wordt automatisch voortgezet voor een geheel volgend seizoen. Men is dus in principe voor een geheel seizoen contributie verschuldigd.

Contributiecategorieën
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. 

Voor het bepalen van de contributie worden de spelers ingedeeld in pupillen, junioren en senioren.

  • Pupillen:  zijn spelers vanaf 5 jaar, die op 1 januari van het jaar waarin het seizoen begint nog geen 12 jaar zijn.
  • Junioren:  zijn spelers die op 1 januari van het jaar waarin het seizoen begint 12 jaar of ouder zijn, maar nog geen 18 zijn.
  • Senioren:  zijn spelers die op 1 januari van het jaar waarin het seizoen begint 18 jaar of ouder zijn.
Contributiebedragen per jaar – seizoen 2023-2024
Spelende leden senioren junioren pupillen
Veldvoetbal €  240,– €  216,– €  198,–
Veldvoetbal studentenlidmaatschap* €  152,– €  139,–
Niet-spelende leden
Niet-spelend lid €  48,–
Donateur €  20,–

 

Bij aanmelding is tevens eenmalig inschrijfgeld van € 5,– verschuldigd. Vraag naar de voorwaarden van het studentenlidmaatschap.

Wanneer senioren en ouders van jeugdleden vrijwilligerswerk verrichten worden deze bedragen verminderd met € 30,- bij veldvoetbal en € 17,- bij veldvoetbal studentenlidmaatschap.  Dit wordt achteraf verrekend. De contributie wordt met de door u getekende machtiging automatisch geïncasseerd.