Ramon en Nicole Dahoe gestopt bij FC Dauwendaele

Jarenlang gezichtsbepalend

Afgelopen week heeft Ramon Dahoe te kennen gegeven te stoppen met al zijn activiteiten binnen FC Dauwendaele. Ramon heeft het druk met zijn bedrijven en gaf aan toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. Ook Nicole had haar vrijwillige inzet binnen de Clubhuis- en Horecacommissie inmiddels beƫindigd. Daarmee komt een einde aan een tijdperk waarin Ramon en Nicole verbonden waren aan de club, jaren waarin zij mede gezichtsbepalend waren. Denk daarbij aan de vele activiteiten die zij samen met andere vrijwilligers op hebben gezet, naast het trainerschap van de JO15, het coƶrdinatorschap en bestuurslidmaatschap (sinds november 2014) voor de jeugd die Ramon heeft vervuld.

Het bestuur is Ramon en Nicole zeer erkentelijk voor hun jarenlange inzet binnen de vereniging en wenst beiden alle goeds toe voor de toekomst.

Hoe nu verder?

Het is duidelijk dat met het vertrek van Ramon en Nicole taken opnieuw moeten worden belegd. Het bestuur zal hierover in gesprek gaan met de verschillende betrokkenen. Zodra hierover meer bekend is zal dit bekend worden gemaakt.