Nieuwe stap in strijd tegen racisme en discriminatie

‘Ons Voetbal Is Van Iedereen’ (OVIVI)

Het is twee jaar geleden dat ‘Ons Voetbal Is Van Iedereen’ (OVIVI) van start ging, waarmee discriminatie in het betaald en amateurvoetbal wordt bestreden. Het plan bestaat uit in totaal twintig nieuwe of aangescherpte maatregelen, die inmiddels bijna allemaal in werking zijn. Daarnaast zijn er extra stappen ondernomen, onder meer op het gebied van online hate speech. Klik hier voor het volledige overzicht.

De DicriminatieMelder app

Een jaar geleden is de app DiscriminatieMelder geïntroduceerd. Hiermee kan rechtstreeks en eenvoudig melding worden gemaakt van een incident in het voetbal. Sindsdien zijn er via dit kanaal in totaal 52 correcte meldingen binnengekomen: 47 voor het amateurvoetbal en 5 voor het betaald voetbal. In het amateurvoetbal zijn 25 meldingen hiervan tuchtrechtelijk in behandeling genomen en de rest is voornamelijk opgepakt door de verenigingsadviseurs van de KNVB, die contact opnamen met de betrokken verenigingen. Het heeft dus zin om te melden!

Download in de App Store.

Download in Google Play.

Heeft jouw team te maken met racisme of discriminatie?

Krijgt jouw team hiermee te maken, dan is de procedure als volgt:

  1.  De aanvoerder meldt het incident bij de scheidsrechter en de eigen leider.
  2.  Als de scheidsrechter geen actie onderneemt of bij herhaling door tegenstanders, officials, begeleiders of publiek: loop als team van het veld en vertrek.
  3.  Meld het incident bij het bestuur via voorzitter@fcdauwendaele.nl
  4.  De club maakt melding bij de KNVB.

Uiteraard kan ook de app DiscriminatieMelder gebruikt worden. Meld het in ieder geval altijd bij het bestuur en ga er niet op in. Eigenrichting of ongewenst gedrag van eigen spelers, begeleiders of publiek zal door de club worden beoordeeld en waar nodig bestraft. Dat geldt tevens voor het gebruik van scheldwoorden naar tegenstanders en/of medespelers.

Luister ook de speciale editie van De Cor Potcast over OVIVI:

*          Spotify

*          Apple

*          YouTube