In memoriam: Tommy Vorstenbosch

Deze week is Tommy Vorstenbosch na een kortdurend ziekbed op 65-jarige leeftijd
plotseling overleden.

Tommy is als vrijwilliger vele jaren achtereen actief geweest voor onze vereniging.
Hij was op een kalme en vriendelijke manier lid van het team van bar- en
keukenmedewerkers en heel erg betrokken bij de vereniging en haar leden. Ook is
Hij jaren leider geweest van het team waar zijn zoon in speelde.
Tommy was een bijzonder prettig mens, altijd heel rustig en niet snel van zijn stuk
te brengen. Hij zorgde voor een ontspannen sfeer en veel gezelligheid in het clubhuis.
Hij bedacht de term blauwendaeltje voor het laatste rondje voordat het clubhuis ging
sluiten.

We zijn erg geschrokken van zijn plotselinge overlijden en wensen zijn familie heel
veel sterkte toe bij het verwerken van hun verlies.

Zaterdag 18 november zal bij al onze thuisspelende elftallen een minuut stilte in acht
worden genomen en zal het eerste elftal met rouwbanden spelen.