Hoe zit het met het gebruik van de blokhut en clubhuis?

Sinds 25 september is er gelukkig weer meer mogelijk. Maar er zijn ook nog beperkingen. In algemene zin blijft gelden dat bij verkoudheidsklachten en/of griep je gewoon thuisblijft en jezelf laat testen. Ook de algemene hygi├źnemaatregelen blijven van kracht. Alleen de 1,5 meter maatregel en het dragen van mondkapjes is niet meer nodig. Sportkantines (en dus ook ons clubhuis) zijn gelijkgesteld met de horeca en moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen. Hieronder staat wat dat inhoudt.

Blokhut

Om te beginnen met de blokhut. Deze staat in de open lucht en iedereen kan hier iets afhalen om het vervolgens te nuttigen. Hier gelden dus geen maatregelen.

Paul Vreede terras

Ook voor het terras van het clubhuis geldt wat voor de blokhut ook geldt: er zijn geen beperkende maatregelen.

Kleedkamergebouw

Het kleedkamergebouw valt niet onder de horeca, maar het was sowieso altijd al verboden om hier (zelf meegebrachte) alcohol te nuttigen. Dat is nog steeds van kracht. Het bestuur is ter ore gekomen dat sommige teams de zogenaamde weekhap hebben geïntroduceerd. Voor de teambinding een prima initiatief, maar het gebruik van (zelf meegebrachte) alcohol, laat staan sterke drank (dit kan aanleiding zijn om onze alcoholvergunning in te trekken) is uit den boze. Het is bovendien naar de club en haar vrijwilligers weinig respectvol en je steunt er de club niet mee. Indien dit geconstateerd wordt, kan het desbetreffende team rekenen op een waarschuwing/disciplinaire maatregelen.

Clubhuis

Het clubhuis kent meerdere gebruiksmogelijkheden. Voor toiletbezoek of bezoek aan de bestuurskamer zijn geen extra maatregelen. Dat geldt eveneens voor het bestellen en afhalen van eten of drinken, als deze vervolgens buiten het clubhuis worden genuttigd. Let wel: het nuttigen van alcoholische dranken aan de kant van de parkeerplaats is niet toegestaan vanwege het verbod op het nuttigen van alcoholische dranken aan de openbare weg (artikel 2.48 APV Gemeente Middelburg). Het nuttigen van alcoholische dranken en etenswaren op het Paul Vreede terras is wel toegestaan.

Alleen voor het nuttigen van eten en drinken in het clubhuis geldt dat men dat zittend moet doen, in het daarvoor aangegeven en gemarkeerde deel van het clubhuis en dat hiervoor een van onderstaande coronatoegangsbewijzen moet worden overlegd:

  1. Een vaccinatiebewijs (via de corona checkapp of op papier)
  2. Een herstelbewijs (via de corona checkapp of op papier)
  3. Een negatieve testuitslag (via testenvoortoegang.nl)

Dit alles in combinatie met een identiteitsbewijs. Het bestuur biedt iedereen die gebruik maakt van het afgesloten horecagedeelte de gelegenheid om hun contactgegevens achter te laten voor het bron- contactonderzoek.

Controle noodzakelijk

Er is verdeeldheid over nut en noodzaak van deze maatregelen. Ook onder onze (bar)vrijwilligers is dit het geval. Het bestuur respecteert dat en neemt daar kennis van, maar heeft vanuit haar bestuurlijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid geen andere keuze dan deze richtlijnen te volgen en te handhaven. Het niet naleven van deze regels kan namelijk grote gevolgen hebben. Het sluiten van het clubhuis en/of het verlies van onze alcoholvergunning zou rampzalig zijn voor het imago en het voorbestaan van de club.

Actieve toonplicht ligt bij de bezoeker

Om onze vrijwilligers niet extra te belasten wordt van iedere bezoeker die zitting neemt in het daarvoor gemarkeerde deel van het clubhuis verlangd om zelf een van bovenstaande bewijzen in combinatie met een identiteitsbewijs te tonen, zonder dat hierom expliciet gevraagd wordt. Wilt u of kunt u dat niet, dan wordt u de toegang tot het gemarkeerde deel van het clubhuis ontzegd en moet u de drank en etenswaren buiten, op de daarvoor toegestane plaatsen, nuttigen.