Binnenkort contributie inning

De contributie wordt binnenkort afgeschreven

De contributie voor het nieuwe seizoen wordt binnenkort van uw rekening afgeschreven. Zorg er dus voor dat er voldoende saldo op uw rekening staat. Bij voorkeur werken wij met automatische incasso. Nog niet geregeld? Stuur dan een mail aan penningmeester@fcdauwendaele.nl

Wat nu als u tijdelijk niet aan uw betalingsverplichting kunt voldoen?

De hoofdregel is: niet spelen en trainen zolang de achterstallige contributie én de contributie voor de eerstvolgende periode volledig zijn voldaan. Uitzondering op de hoofdregel is dat de speler (of zijn ouders/verzorgers) een betalingsregeling hebben afgesloten met het bestuur én zich daaraan ook houden. Bij het niet (volledig) houden aan de afspraak treedt automatisch de hoofdregel in werking, totdat er weer voldaan wordt aan de gemaakte afspraken. Bij het constateren van een achterstand wordt het desbetreffende lid (of zijn ouders) hierop gewezen en kan een betalingsregeling actief worden aangeboden.

Niet betalen = niet trainen en spelen

De begeleiding van het team wordt geïnformeerd dat een speler uitgesloten wordt door het bestuur van trainingen en wedstrijden. I.v.m. de AVG wordt hierbij niet de reden aangegeven. Het bestuur blokkeert de spelerspas in Sportlink en geeft deze pas weer vrij als er een betalingsregeling is afgesproken of de contributie is voldaan. Het is verboden om de desbetreffende speler toch mee te laten trainen of mee te laten spelen in wedstrijden onder de naam van een andere speler uit het team.