Ondergetekende geeft hierbij tot wederopzegging machtiging aan FC Dauwendaele om van zijn/haar ondergenoemde rekening de contributie te incasseren per (aankruisen van toepassing is):

Contributiecategorie├źn

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering.

 

Machtigingsformulier contributie FC Dauwendaele

Incasseren per(Vereist)
aankruisen wat van toepassing is
Voer het volledige IBAN nummer in Bijvoorbeeld: NL XX RABO XXXXXXXXXX
Naam rekeninghouder(Vereist)
Adres(Vereist)
Naam(Vereist)
MM slash DD slash JJJJ