ALV op 17-12 gaat niet door

Geacht leden,

Komende donderdag had de 51e ALV plaats moeten vinden. Helaas moeten wij melden dat deze ALV niet door kan gaan.

De statuten (art. 18.3 en 20.1) vereisen de aanwezigheid van tenminste 10% van de leden om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Dat aantal halen wij bij lange na niet en het is niet realistisch te veronderstellen dat dit voor donderdag nog gaat gebeuren.

Normaliter wordt het behalen van het vereiste quorum vastgesteld tot uiterlijk 30 minuten na de opening van de ALV (art. 35 van het huishoudelijk reglement). Aangezien leden zich vooraf moesten aanmelden, kunnen wij nu vaststellen dat het aantal niet gehaald wordt en willen wij ieders tijd besparen door nu al de ALV af te blazen.

Aangezien er geen mededelingen van orde zijn, wordt de agenda integraal verzet naar de volgende ALV. Deze wordt gehouden op donderdag 21 januari om 20.00 uur. Vooralsnog gaat het bestuur er vanuit dat deze ALV ook digitaal gehouden moet worden. Bij deze vergadering vervalt de eis van het quorum.

Namens het bestuur van FC Dauwendaele wens ik u en uw geliefden ondanks alles hele mooie feestdagen en een gezond en gelukkig 2021.

Finus Kuijs

Voorzitter