Vanaf 5 mei mag de jeugd weer trainen

We gaan weer voorzichtig beginnen

Vanaf 5 mei mag  er -onder strikte voorwaarden- weer getraind worden door de jeugdleden tot 19 jaar bij FC Dauwendaele. Wij beperken het tot deelname alleen door leden, omdat het anders onbeheersbaar wordt voor de club.

Hier vind je het aangepaste trainingsschema.

Indeling

Er zijn twee categorieën: tot 12 jaar en van 12 tot 19 jaar. Uitgangspunt is de datum waarop een training wordt gegeven. Wie op dat moment de grens van 12 jaar passeert, gaat over naar de volgende groep. Wie de grens van 19 jaar passeert, mag niet meer trainen, totdat de regels verder versoepeld worden voor 19+.

Lees hier meer over de indeling.

Strikte voorwaarden

Er mag weer getraind worden, maar alle maatregelen van de overheid en de richtlijnen van het RIVM blijven van kracht. Voor alles geldt: blijf je gezond verstand gebruiken en houdt je aan de richtlijnen en de instructies van trainers, bestuursleden en toezichthouders. Bij overtreding worden er boetes uitgedeeld en het bestuur kan besluiten tot uitsluiting van een lid of team, als de richtlijnen worden overtreden. Bij herhaling kan zelfs royement volgen. Wij rekenen hierbij ook op de ouders/verzorgers, die hierin het goede voorbeeld moeten geven.

Lees hier de richtlijnen die de club heeft opgesteld en die met onmiddellijke ingang van kracht zijn.