Project Open Sportpark Kruitmolen – Breng jouw stem uit

Update (15-6)

Breng je stem uit als je ons plan ondersteunt. Dat doe je via de website van het lokaal sportakkoord.

Aanleiding

Hoe belangrijk bewegen is, werd door de Coronapandemie nog eens extra pijnlijk duidelijk. Bewegen is niet alleen van belang voor de gezondheid, het is vaak ook een sociaal gebeuren. Door alle maatregelen waren sportverenigingen genoodzaakt om terreinen af te sluiten en om activiteiten tot een minimum terug te dringen. Toch waren er vaak grote groepen jongeren aan het voetballen.

Toejuichen

De club juicht het toe dat jongeren (en ouderen) meer bewegen. Minder vinden wij echter de schade die soms wordt aangebracht en het vele zwerfvuil dat achterbleef. Dat moet en kan anders vinden wij. Om die reden heeft de club samen met Skills4Life en Welzijn Middelburg een plan ingediend bij de gemeente.

Lokaal Sportakkoord

Het ingediende plan beoogt dat groepen Middelburgers meer kunnen bewegen, door het Sportpark De Kruitmolen meer open te stellen. Daar gaat de gemeente zelf over. Met onze kernpartners willen wij graag invulling geven aan wat er daarna nodig is: toezicht, begeleiding (van o.a. jongeren en studenten van de HZ) en de organisatie van activiteiten. Je moet jongeren immers een alternatief te bieden hebben, als je niet wilt dat ze op straat rondhangen en mogelijk in de criminaliteit belanden.

Wijkfunctie

Voor FC Dauwendaele is het logisch dat wij een functie voor de wijken ten Zuiden van het Kanaal door Walcheren te vervullen hebben. Wij geven daarom actief invulling aan onze bredere verantwoordelijkheid. Dat doen wij o.a. via het project van de Gezonde Sportkantine, het anti-rookbeleid en de invulling van maatschappelijke stages en –dienstplicht voor jongeren (o.a. middels het Young Leaders programma). Ook bieden wij plaats voor vrijwilligers, voor allerhande uiteenlopende vrijwilligersklussen. Toen er meer mogelijk werd hebben wij ook uren ter beschikking gesteld aan andere verenigingen, om hun leden te kunnen laten sporten.

Open Sportpark

Vanuit dat gevoel voor verantwoordelijkheid is het idee ontstaan van het Open Sportpark. Hoe mooi is het dat er legaal gebruik kan worden gemaakt van de faciliteiten die er zijn, op momenten dat huurders geen gebruik hiervan maken? Dat die openstelling mogelijkheden biedt aan inwoners van Middelburg om elkaar te ontmoeten en actief bezig te zijn met hun fysieke gezondheid en sociale contacten? Dat er door jongerenwerkers en studenten pedagogiek gesprekken met jongeren gevoerd kunnen worden over hun toekomst? Dat er preventief gewerkt wordt aan die toekomst, zodat jongeren een ander perspectief geboden wordt en er op termijn niet een volgende ‘Dauwendaele groep’ ontstaat? Dat er ontmoeting plaatsvindt tussen jong en oud? Dat er toezicht is, zodat het niet leidt tot vernielingen en dat alle rommel opgeruimd wordt? Dat de wijk Dauwendaele in al haar verscheidenheid een lichtend voorbeeld kan zijn van positiviteit voor heel Middelburg.

Steun het initiatief

Wij hebben een aanvraag gedaan voor € 25.000,-. Dat is veel geld, maar daar willen wij ook een jaar lang mee aan de slag om te kijken of ons plan daadwerkelijk bijdraagt aan de doelen vanuit het lokaal sportakkoord. Steunt u ons? Dat kunt u hier aangeven.

Overzicht van alle ingediende plannen: https://doemee.middelburgers.nl/nl-NL/projects/lokaal-sportakkoord