Oud papier inzameling stopt per 1-1-2023

Geen oud-papiercontainers meer in het nieuwe jaar

Jarenlang konden particulieren hun oud papier en karton kwijt bij FC Dauwendaele. Met ingang van het nieuwe jaar komt daaraan een einde. De club heeft besloten om geen nieuw contract meer aan te gaan. De Zeeuwse milieustraat aan de Waldammeweg is de dichtstbijzijnde locatie waar mensen dan terecht kunnen. Overigens zijn er wel meer permanente brenglocaties beschikbaar. Naast de Zeeuwse milieustraten staat bij VV Arnemuiden op de parkeerplaats aan de Van Cittersweg een grote brengcontainer.

Waarom doen wij dit ook alweer?

De huis-aan-huis inzameling van oud papier en karton wordt sinds de start georganiseerd door kerken en verenigingen. De ondergrondse containers in de Binnenstad en in Dauwendaele zijn alleen voor de inwoners die daar wonen. Dat is omdat daar geen huis-aan-huis inzameling plaats vindt. In de wijken waar een kerk of vereniging oud papier huis-aan-huis inzamelt, komen geen ondergrondse containers hiervoor.

Meerdere redenen om te stoppen

De inzameling was niet alleen maar liefdewerk, oud papier. Mede door de stapelkunsten van Adri en Sjaak werden containers vaak tot de nok toe gevuld afgevoerd. Dat leverde een positieve financiƫle bijdrage aan de inkomsten van de vereniging. Die balans is echter steeds slechter geworden, waardoor er onder de streep nauwelijks iets overbleef.

  • Adri en Sjaak worden er niet jonger op en ondanks herhaalde oproepen en andere wervingsacties is het niet gelukt om nieuwe vrijwilligers te vinden die hen wilden helpen en op termijn konden opvolgen. Sjaak is al gestopt en Adri wordt nog ondersteund door Johan, maar dat is eindig omdat Johan het team van zijn kleindochter traint.
  • Blijkbaar is het voor veel mensen een te grote moeite om hun oud papier en karton netjes, van achteruit beginnend in de container op te stapelen, waardoor de toegang tot de container al snel geblokkeerd is. De goeden doen wij hier uiteraard tekort mee, maar het werd steeds lastiger om containers goed gevuld te krijgen.
  • Ook werd en wordt er allerlei huisvuil en andere rommel tussen het oud papier in de containers gedaan. Dit moet eruit gehaald worden. Los van het feit dat dit smerig werk is en totaal respectloos is naar de vrijwilligers, kost het de club geld om de rotzooi van een ander af te laten voeren. Ondanks de aandacht die Omroep Zeeland hieraan gegeven heeft, trad hierin geen verbetering op.

Wie helpt Adri en Johan tot eind 2022?

Het bestuur heeft hierdoor moeten besluiten om deze faciliteit voor de wijkbewoners te beƫindigen. Wel doen wij nog een laatste oproep aan iedereen die Adri en Johan willen helpen tot aan het einde van het jaar. Vele handen maken licht werk en dan kost het individueel maar weinig tijd. Aanmelden kan bij het bestuur via de voorzitter, maar ga gewoon langs. Grote kans dat je Adri of Johan tegen het lijf loopt. Zij maken je graag wegwijs.