Notulen 51e ALV FC Dauwendaele

Primeur: de eerste digitale ALV binnen de club

I.v.m. de coronamaatregelen moest de ALV dit jaar digitaal worden gehouden. Omdat er de eerste keer te weinig leden waren die zich hadden aangemeld en er daardoor geen besluiten konden worden genomen, zijn de statuten en het huishoudelijk reglement gevolgd en werd de ALV uitgesteld. Op 21 januari was deze een feit. Het verslag van de vergadering treft u hier.