Kort verslag van de 50e ALV

De 48 aanwezige leden kregen een redelijk vol programma aangeboden.  Na een minuut stilte voor de overleden leden Cor Hoogenboom en John Marijs en de behandeling van de notulen van de vorige ALV, kwam het gesprek op de financiële situatie van de club.

Financiën

Het bestuur van de club kon een positief resultaat melden over het seizoen 2018-2019, maar gaf ook aan dat de club meer middelen moet reserveren om aan haar onderhoudsverplichtingen op lange(re) termijn te kunnen voldoen. Doordat de boekhouding nu volledig is geautomatiseerd, heeft het bestuur beter zicht op de actuele stand van zaken. Dat zal ervoor zorgen dat de kascommissie in de toekomst haar controletaak nog beter kan uitoefenen. Een begroting volgt nog, als helder is welk budget wij moeten reserveren voor onderhoud. De aanwezige leden verlenen de penningmeester decharge voor het gevoerde beleid en stemmen in met een contributieverhoging van € 2,00 per maand voor spelende leden met ingang van seizoen 2020-2021.

Nieuw beleidsplan

Ook het nieuwe beleidsplan is door de ledenvergadering bekrachtigd. FC Dauwendaele moet een levendige vereniging worden en dat kan alleen als de leden hierin het voortouw nemen. Dit plan roept leden op om een actieve houding aan te nemen als vrijwilliger, als je dat nog niet doet. Daarnaast komt er meer aandacht voor gezondheid en vitaliteit. Het anti-rookbeleid binnen de club zal worden uitgebreid, waarbij wij het landelijk ontmoedigingsbeleid volgen. Roken is nu nog toegestaan bij de rookplek op de parkeerplaats (bij het bordje, niet voor de deur dus) en na 13.00 uur op het sportpark zelf. Daarnaast sluiten wij ons aan bij Team Fit, dat beoogt om gezonde alternatieven aan te bieden in de kantine op het gebied van drank en voeding.

Nieuwe website

De nieuwe website is inmiddels ‘live’. Naast ons Facebook account een belangrijk kanaal om met de leden te kunnen communiceren. Op dit moment wordt het beheer uitgevoerd door John Stijns en Finus Kuijs. De mogelijkheid bestaat om per team een teampagina in te richten. De programma widget van voetbal.nl is ingebouwd en er wordt gewerkt aan een automatische koppeling tussen website en Facebook.

Contract hoofdtrainer met een seizoen verlengd

Dit was ook het moment waarop de nieuwe verbintenis met hoofdtrainer René de Nooijer werd gepresenteerd. Club en trainer zijn een eenjarige verlenging overeen gekomen, waarmee René zijn vierde seizoen als hoofdtrainer ingaat. De club zet hiermee de ingezette lijn naar een herkenbaar eerste elftal voort, waarin talentvolle jeugdspelers ingepast worden en het doel is om van hen betere spelers te maken.

25-jaar lid

Een speld voor hun 25-jarig lidmaatschap werd toegekend aan Maarten Burgs, Rinus de Kok, Richard Bon en Julio Fagundez. Maarten was aanwezig om de speld en zijn oorkonde in ontvangst te nemen. Met de overige jubilarissen zullen afspraken worden gemaakt voor de overhandiging.

Blijk van waardering

Blijken van waardering werden uitgereikt aan Wolfgang Reichpietsch, Sjaak Groenewegen en Ronald Lissenburg voor hun inzet als vrijwilliger binnen de club. Wolfgang was blij verrast en gaf aan dat hij nog lang actief hoopt te blijven. Met Sjaak en Ronald worden nog afspraken gemaakt.

Lid van verdienste en Erelid

Rolf Huberts en Arthur Schotanus  zijn benoemd als Lid van verdienste. Ook zij zetten zich al jarenlang in voor de club en de waardering daarvoor wordt hiermee tot uiting gebracht. Tot slot was er nog een erelidmaatschap te vergeven. Hiervoor moest de fotograaf van dienst zijn fototoestel even afgeven, want Martien Schijvenaars werd hiermee totaal verrast. Als lid van de bouwcommissie van het kleedkamer gebouw en functies binnen het bestuur van de Stichting Ondersteuning en de vereniging  zelf, is Martien een bekend persoon binnen en buiten de club. Op Martien kan altijd een beroep worden gedaan, meest recentelijk om namens de club de voorbereidingen te doen voor de vorming van een SVO (samenwerking vrouwen opleiding) met Zeelandia Middelburg en Walcheren.

Alle jubilarissen en gedecoreerden werden namens het bestuur hartelijk bedankt en gefeliciteerd.  Voor alle vrijwilligers ligt in de bestuurskamer overigens nog een smakelijke vrijwilligersattentie klaar.

Gouden speld voor Ko Noordhoek

Wie dacht dat het toen klaar was, kwam bedrogen uit. Bij zijn afscheid als bestuurslid kreeg Ko Noordhoek een gouden speld uitgereikt namens de KNVB. Daarmee kwam een eind aan de 50e ALV en was het tijd om de drukbezochte nieuwjaarsreceptie te starten, waarbij ook een aantal sponsoren aanwezig was.