In memoriam: John Aalbersberg

Op 8 december jl. Is John Aalbersberg overleden. John was vanaf de oprichting betrokken bij FC Dauwendaele en nam al snel de rol van trainer op zich. In die tijd was er nog geen eigen sportpark en werd er getraind op een trapveldje aan de Roosenburglaan. John had een achtergrond bij de marine en was van de orde en regelmaat. Hij was een markant man met wie niet viel te spotten.

Hij heeft vele jaren mannen, jeugd en damesteams bij FC Dauwendaele getraind en begeleid. Zijn vrouw Reina was zijn steun en toeverlaat. Zij hielp hem bij alles. Als je het geluk had door John getraind te worden werd je met je team jaarlijks uitgenodigd voor een heerlijke Indische maaltijjd. Zijn marine-achtergrond kwam mooi tot uiting in hoe hij spelers aanspoorde om te scoren. In plaats van ‘schieten’ riep hij ‘VUUR’.

John is 82 jaar geworden. We wensen Reina en alle andere naasten heel veel sterkte toe.