Groot onderhoud aan veld 5

Update 8-5

Mede vanwege de droogte is de aanbesteding van het groot onderhoud van veld 5 nog niet gedaan. Wij wachten op nadere berichtgeving van de gemeente.

Groot onderhoud

In de tweede week van mei start de renovatie van veld 5. Evenals bij de aanpak van veld 4 vorig jaar zal de firma Bras deze werkzaamheden uitvoeren, net als het onderhoud (behalve het maaien) in het eerste jaar. Samengevat bestaan de werkzaamheden uit het verbeteren van de toplaag door het verwijderen van de grasmat (fieldtoppen), het aanbrengen van 2 centimeter teelaarde en 10 centimeter zand, doorspitten en inzaaien. Bouwhekken rondom het veld worden alleen geplaatst als dit nodig mocht zijn. Nadat de renovatie gereed is, zal het in gebruik nemen redelijk gelijk zijn als hoe dat met veld 4 is gegaan.

Zaken om rekening mee te houden

  • Het is een jong veld!
  • Het eerste jaar zo veel mogelijk ontzien
  • Beschadigingen zo veel mogelijk en zo snel mogelijk herstellen
  • Rondo’s en sprintoefeningen zo veel mogelijk verspreiden over het veld
  • Goals ontzien/gebruik maken van verplaatsbare doelen (en deze ook regelmatig verplaatsen)
  • Alle vegetatie die verdwijnt na oktober komt niet meer terug tot het voorjaar