Geen vertoning ESPN in de kantine

Kosten openbare vertoning bedragen € 125,00 per maand

Onlangs heeft de vereniging bezoek gehad van ESPN. Daarbij werd geconstateerd dat de TV ingeschakeld stond op ESPN. Dat mag niet, want hiervoor hebben wij een licentie nodig, waarmee is toegestaan om hun uitzendingen publiek te vertonen. Het bedrag van een zakelijk abonnement is dermate hoog, dat het bestuur van de club heeft bepaald dat de TV niet meer op deze zender mag worden gezet. Wij hebben een kort abonnement afgesloten, waarmee gerechtelijke kosten zijn voorkomen.

Als bij controle blijkt dat deze zender toch is opgezet voor openbare vertoningen, zullen eventuele kosten en vervolgschade worden verhaald op de persoon/personen die de zender hebben ingeschakeld. Dit gaat per direct in.