Einde seizoen en hoe nu verder?

Zoals iedereen inmiddels al heeft vernomen is het seizoen 2019-2020 ten einde. Alle teams komen volgend seizoen weer uit in de klasse waarin ze nu ook uitkomen. Wat houdt dit nu verder in?

Geen trainingen en geen wedstrijden meer

Voor de leden zijn alle trainingen en wedstrijden abrupt ten einde gekomen. Wij volgen de aanwijzingen van de overheid en naar het zich laat aanzien, zal er niet snel sprake zijn van een versoepeling. Mocht deze zich nog wel voor de zomervakantie aandienen en mocht er nog een mogelijkheid zijn, dan kijken wij of er een activiteit voor alle leden georganiseerd kan worden, zodat we nog eenmaal bijeen kunnen komen om het seizoen af te sluiten.

Financiƫle onzekerheid

Voor de club betekent het een onzekere tijd. Vaste lasten lopen door en hier staan geen barinkomsten tegenover. Er wordt een beroep gedaan op allerlei tegemoetkomingen vanuit de overheid, de KNVB en andere partijen, maar afgewacht moet worden of en zo ja, hoeveel dit gaat opleveren.

Om die reden kunnen wij het ons niet permitteren om de contributie te schrappen. Wij doen dan ook een klemmend beroep op alle leden om aan hun volledige contributieverplichting te voldoen. Er zijn facturen verzonden en ook betalingsherinneringen, maar hierbij nogmaals de oproep: laat je club niet in de steek en betaal gewoon. Wie niet aan zijn of haar verplichtingen voldoet zal ook volgend seizoen niet aan spelen toekomen, totdat voldaan is aan achterstallige en toekomstige bijdragen. Ook overschrijven naar een andere club is in dat geval niet mogelijk. Uitzondering op de regel zijn leden die vanaf januari 2020 lid zijn geworden. Zij worden geacht aan hun verplichtingen te voldoen met ingang van het nieuwe seizoen.

BBQ toernooi en jeugdkamp

Gezien de huidige datum van 31 mei, die geldt als verbod op het organiseren van evenementen die gemeld moeten worden of waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden, zal het lastig zijn om het BBQ toernooi door te laten gaan. Het besluit hierover zal het bestuur medio mei nemen, na overleg met de organisatie en de gemeente.

Het jeugdkamp wordt indien mogelijk uitgesteld tot de laatste week van de zomervakantie (week 34). Ook hiervoor geldt dat overleg met de gemeente nodig is.

Oproep oud papier

In verband met het coronavirus is de inzameling van oud papier gestaakt. Echter, de containers bij het clubhuis van FCD zijn aangewezen door de gemeente als plek om oud papier en karton in te leveren. Uiteraard zijn alle particulieren hiervoor van harte welkom, maar doe het netjes en laat geen andere rommel achter. U helpt hiermee de club aan zeer gewenste inkomsten.

Houd vol! Blijf gezond!

Wij sluiten ons aan bij de oproep van de overheid. Houd je aan de RIVM richtlijnen m.b.t. afstand houden, samenscholing en alle overige maatregelen die bijdragen om verspreiding van het virus te voorkomen. Zie om naar elkaar en spreek elkaar aan op ongewenst gedrag. Hoe sneller wij hier uit komen, hoe sneller wij ons weer op onze favoriete sport kunnen richten.

Tot die tijd wenst het bestuur u allen gezondheid toe voor uzelf en uw naasten.