Einde coronamaatregelen in zicht

Bedankt voor jullie begrip en inzet!

Het bestuur bedankt alle leden en vrijwilligers voor hun begrip voor de maatregelen die wij moesten treffen en de inzet gedurende de afgelopen twee jaar. Het is taai geweest, maar er is nu licht aan het einde van de tunnel! De versoepelingen gaan in stappen, hieronder de relevante zaken voor het voetbal:

Stappenplan

  1. Tot vrijdag 25 februari is er voor het betreden van de kantine, de toiletten, de kleedkamer en/of de sporthal nog wel een coronatoegangsbewijs nodig. De daar geldende 1,5 meter, het mondkapje bij rondlopen en een vaste zitplaats komen per vrijdag 18 februari te vervallen.
  2. Op vrijdag 25 februari nemen we afscheid van de laatste maatregelen. Het coronatoegangsbewijs hoeft dan niet meer getoond te worden bij het betreden van de kantine, de toiletten, de kleedkamer en/of de sporthal. Ook vervallen alle beperkingen op openingstijden.

E.e.a. houdt in dat komende zaterdag 19-2 nog controles uitgevoerd worden op het CTB door een externe beveiliger. Vanaf 3-3 zou het clubhuis ook weer op donderdagen opengesteld kunnen worden, mits er voldoende vrijwilligers zijn om de bar te bezetten. De sluitingstijd op zaterdagen blijft 20.00 uur.

Samen verder: adviezen voor iedereen

Na bijna 2 jaar ervaring met de corona-aanpak, hebben we geleerd hoe moeilijk het is om met maatregelen om te gaan die ons dagelijks leven beperken. En met versoepelingen. Daarom moeten we blijven opletten en elkaar helpen, zodat we elkaar niet besmetten. Het virus is er nog steeds. Houd je daardoor nog steeds aan de adviezen die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. Zoals handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog en geen handen schudden.