Een goed en gezond 2022!

Op naar een sportief en gezond 2022

Het bestuur wenst al haar (oud-)leden een goed en bovenal gezond 2022. Wij hopen dat 2022 ook sportief gezien een beter jaar wordt, waarin corona een steeds kleinere rol van betekenis gaat spelen. Na 14 januari horen wij of dat al mogelijk is.

Vacature in het bestuur

Tijdens de ALV van 29-12 is afscheid genomen van Karin Zieverink en Paul de Nooijer. Samen gaven zij invulling aan de rol van secretaris binnen het bestuur. Dat houdt in dat er momenteel een vacature is. De kandidaat die wij zoeken heeft met name een juridische achtergrond (door ervaring of door studie) en zal zich voornamelijk bezig houden met alle wet- en regelgeving, waarmee wij als voetbalclub te maken hebben. Je geeft hierover gevraagd en ongevraagd advies en zorgt ervoor dat de governance op orde blijft. Daarnaast beheer je het (digitale) archief van het bestuur. Bij gelijke geschiktheid gaat, gezien de huidige samenstelling, de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Notulist gezocht

Daarnaast zoeken wij iemand die kan notuleren tijdens de bestuursvergaderingen en de ALV. In totaal gaat het om gemiddeld 1 vergadering in de avonduren per maand. Ervaring met notuleren is een pré.

Heb je interesse? Neem dan contact op met de voorzitter van de club.