Donderdag 8-12: ALV

Vooraankondiging 53e ALV

Donderdag 8-12 a.s. zal de 53e ALV gehouden worden in het clubhuis. Aanvang: 21.00 uur; inloop vanaf 20.30 uur. Alle leden of ouders/verzorgers van onze minderjarige leden zijn hiervoor van harte uitgenodigd. De stukken (jaarverslag, balans, verlies- en winstrekening seizoen 2021-2022 en begroting seizoen 2022-2023) liggen vanaf maandag 28-11 ter inzage in de bestuurskamer.

Aanwezigheidsvereiste van 10%

Aanmelden kan via de mail. U ontvangt de stukken dan tijdig via de mail thuis. Om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen dient tenminste 10% van het aantal leden aanwezig te zijn bij de vergadering. Wordt dit quorum niet gehaald, dan zal er een nieuwe ALV worden uitgeschreven, waarbij met meerderheid van de aanwezigen besluiten kunnen worden genomen.