ALV en nieuwjaarsreceptie op donderdag 16-1-2020

Op donderdag 16 januari houden wij een extra ALV, in combinatie met onze nieuwjaarsreceptie. De agenda van de ALV ziet er als volgt uit:

 • Welkom en vaststelling agenda (20.00 uur)
 • Minuut stilte voor overleden leden
 • Verantwoording penningmeester seizoen 2017-2018 (aangepast) en 2018-2019 met décharge (stemming) + financiële forecast (begroting) + voorstel contributie (stemming)
 • Verantwoording secretaris
 • Presentatie nieuwe beleidskoers (stemming)
 • Presentatie SO
 • Bedankje vrijwilligers
 • Ereleden, leden van verdienste en blijken van waardering
 • Afscheid Ko Noordhoek als bestuurslid
 • Afsluiting ALV
 • Nieuwjaarsreceptie (21.00 uur – 22.00 uur)

De stukken liggen vanaf 2 januari ter inzage klaar in de bestuurskamer van het clubhuis.