ALV ditmaal digitaal

LET OP! DEELNAME ALLEEN MOGELIJK NA AANMELDING!!

ALV in aangepaste vorm

Als bestuur proberen we zoveel mogelijk de continuïteit van onze vereniging te borgen. Voor de jeugd tot en met de JO19 worden er nog wekelijks activiteiten ontplooid, maar een feit is dat veel ‘normale dingen’ zijn weggevallen. Een belangrijk evenement dat door moet gaan is de Algemene Leden Vergadering (ALV).

Omdat de maatregelen i.v.m. de coronapandemie nog van kracht zijn, kiezen wij noodgedwongen voor een online-variant. Dit houdt in dat wij de ALV van 21 januari 2021 a.s. via een online vergadermogelijkheid zullen houden. Met de verlenging van de tijdelijke Corona-spoedwet is geregeld dat ook langs elektronische weg gestemd en gepeild kan worden in de ALV. Een digitale ALV is dus rechtsgeldig. Aangezien dit de uitgestelde ALV van 17 december betreft geldt de regel van het quorum niet meer.

Aanmelden voor deelname

Het is van belang dat je jezelf aanmeldt voor de digitale ALV. Dat doe je middels het invullen van onderstaand formulier. Wij sturen je dan de stukken en later sturen wij de link waarmee je aan de ALV kunt meedoen. De digitale ALV is alleen toegankelijk voor leden die zich vooraf hebben aangemeld.

Netiquette

Online vergaderen vraagt om discipline. Om het zoveel mogelijk in goede banen te leiden, verzoeken wij iedereen om vragen schriftelijk per e-mail in te dienen, uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de start van de ALV. Mocht je vragen hebben of ergens niet uitkomen, schroom dan niet om ons hiermee te benaderen.

We hopen je op 21 januari in goede gezondheid digitaal te mogen begroeten!