Als straks de blokhut en het clubhuis weer open gaan

Een goed moment om de regels m.b.t. alcoholverkoop door te nemen

Het exploiteren van een sportkantine is gebonden aan een aantal wettelijke regels, vastgelegd in de Alcoholwet . De overheid gaat steeds strenger toezien op naleving daarvan en als wij onze vergunning niet kwijt willen raken moeten wij voldoen aan die regels. Onnodig om te zeggen wat dit voor de club zou betekenen. Het is dus van belang dat iedereen zich hieraan houdt. De belangrijkste regels op een rij:

  1. Er wordt geen alcohol geschonken aan jongeren onder de 18 jaar (legitimatiecheck verplicht).
  2. Er wordt uitsluitend zwak-alcoholhoudende drank verkocht  of genuttigd (alleen gedestilleerde drank  < 15% , bier en wijn zijn toegestaan).
  3. Ten minste twee personen beschikken over het diploma sociale hygiëne of IVA.
  4. Alle vrijwillige barmedewerkers of een ieder die meehelpt met het tappen, uitschenken en aanreiken van alcoholische danken moet in het bezit zijn van een IVA (instructie verantwoord alcohol schenken) certificaat.

Zonder barvrijwilligers kan het clubhuis niet open zijn

Gelukkig hebben een aantal senioren aangegeven deze rol op zich te willen nemen, naast onze vrijwillige barmedewerkers. Maar er zijn nog meer mensen nodig om de blokhut en de kantine zoveel mogelijk open te stellen. Voor alle leden (of hun ouders) geldt dat wij van hen verwachten om zich als vrijwilliger in te zetten. U bent samen de club en bij 20 uur vrijwillige inzet per seizoen, ontvangt u ook nog eens €30,00 korting op uw contributie (wordt achteraf verrekend). Meldt u zich dus aan! Zonder vrijwilligers blijft de bar gesloten en dat zou zonde zijn.

Instructie verantwoord alcohol schenken

Iedereen die meehelpt met het tappen, uitschenken en aanreiken van alcoholische danken moet dus tenminste in het bezit zijn van een IVA certificaat. Dit certificaat is via een korte online cursus te behalen. De vereniging houdt een lijst bij van alle leden die dit certificaat hebben behaald en dus mogen helpen in de blokhut of achter de bar van het clubhuis.

Er wordt dus geen alcohol geschonken aan jongeren onder de 18 jaar, ook niet als een volwassene dit voor hen aanschaft. Ongeacht wat mensen (thuis) gewend zijn: wij doen dit niet! Er wordt bij twijfel gevraagd naar legitimatie. Ook aan personen die kenmerken vertonen van aangeschoten/dronken zijn, wordt geen alcohol meer geschonken. Het houdt tevens in, dat als je bardienst hebt, jij jezelf dan beperkt in het nuttigen van alcohol. De vuistregel daarbij is dat je nog wettelijk verantwoord  auto moet kunnen rijden na afloop van jouw bardienst. Niet leuk, wel noodzakelijk!

Houd het gezellig en spreek elkaar aan

Om het voor iedereen gezellig te houden doen het bestuur en de vrijwilligers een beroep op alle leden om verstandig hiermee om te gaan en elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag. Wie zich niet weet te gedragen kan rekenen op passende maatregelen vanuit het bestuur, maar wij gaan er vanuit dat dit niet nodig zal zijn. Nu wij na lange tijd elkaar weer gaan ontmoeten is het vooral zaak om ervoor te zorgen dat wij er samen voor zorgen dat we dit op een plezierige manier kunnen blijven doen.

Regels voor de keuken

Niks lekkerder dan een vette hap bij het biertje toch? Nou, het is uiteraard niet verboden, maar om een gezondere (sport)cultuur te bevorderen biedt de club gezondere alternatieven prominent aan. Daarnaast moet de club voldoen aan de Warenwet, met als belangrijkste onderdeel de hygiënecode.

De keuken mag open blijven als bij sluiting van het clubhuis (formeel maximaal 1,5 uur na afronding van de laatste wedstrijd) de keuken schoon wordt achtergelaten. Wat schoon inhoudt komt als instructie op te hangen in de keuken.

Bestuursreglement

Bovenstaande en meer is uitgewerkt in een bestuursreglement dat ter informatie aanwezig is in het clubhuis en te vinden is op de website van FC Dauwendaele.

Na 21-9 meer duidelijk

Op 21 september weten wij meer en mogen wij hopelijk meer mensen, zonder restricties in ons clubhuis ontvangen. Tot die tijd zullen blokhut en clubhuis in beperkte mate open zijn. Er mogen maximaal 40 personen in het clubhuis aanwezig zijn. Registratie en placering zijn vereist. Let op: de 1,5 meter maatregel blijft van kracht!