INLEVEREN BOEKJE VOOR 29 OKTOBER
Ben je klaar met loten verkopen? Lever je verkoopboekje dan vóór 29 oktober in bij de inleverbox in de kantine of lever je boekje in bij de trainer van jouw team.