Met dit formulier kunt u zichzelf of uw kind aanmelden als aspirant lid van onze vereniging. Vul de velden in en er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen voor een persoonlijk intake gesprek. Tijdens dit gesprek wordt duidelijk gemaakt wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten. Dit gaat o.a. over uw rol en betrokkenheid als mede-opvoeder van uw kind en het doen van vrijwilligerswerk binnen de club.

Wij hanteren geen ledenstop, maar het kan voorkomen dat wij nieuw aangemelde leden niet direct kunnen plaatsen. U komt dan op de wachtlijst te staan, totdat er een oplossing is. Pas als er een plaatsingsmogelijkheid in een team beschikbaar is, wordt de aanmelding omgezet in een inschrijving als lid. Aan de aanmelding kunnen geen rechten worden ontleend.

Afmelding

Afmelding dient altijd schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie. De gegevens, vermeld op het inschrijfformulier, worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met verenigingsactiviteiten. De adresgegevens kunnen aan anderen buiten de vereniging worden verstrekt in verband met sponsoractiviteiten of andere marketing- of reclameacties en onderzoeksdoeleinden.

Contributiecategorieën

Voor het bepalen van de contributie worden de spelers ingedeeld in pupillen, junioren en senioren.

  • Pupillen:  zijn spelers vanaf 5 jaar, die op 1 januari van het jaar waarin het seizoen begint nog geen 12 jaar zijn.
  • Junioren:  zijn spelers die op 1 januari van het jaar waarin het seizoen begint 12 jaar of ouder zijn, maar nog geen 18 zijn.
  • Senioren:  zijn spelers die op 1 januari van het jaar waarin het seizoen begint 18 jaar of ouder zijn.
Contributiebedragen per jaar – seizoen 2021-2022
Spelende leden senioren junioren pupillen
Veldvoetbal €  240,– €  216,– €  198,–
Veldvoetbal studentenlidmaatschap* €  152,– €  139,–
Niet-spelende leden
Niet-spelend lid €  48,–
Donateur €  20,–

Bij aanmelding is tevens eenmalig inschrijfgeld van € 5,– verschuldigd. Vraag naar de voorwaarden van het studentenlidmaatschap.

Wanneer senioren en ouders van jeugdleden vrijwilligerswerk verrichten worden deze bedragen verminderd met € 30,– bij veldvoetbal en € 17,– bij veldvoetbal studentenlidmaatschap.  Dit wordt achteraf verrekend. De contributie wordt met de door u getekende machtiging automatisch geïncasseerd.

Te weinig geld voor een sportclub?

Wil je kind graag op voetballen, maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! We zijn er ook voor zzp-ers met te weinig opdrachten of als je als gevolg van de coronacrisis geldzorgen hebt. Wij betalen voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie en eventueel de spullen zoals sportkleding.